Business Analyst (full-time)

 In Uncategorised

Waarom zou je bij WESP bv willen werken?

WESP is een jong en ambitieus Nederlands bedrijf met een unieke positie in de automotive branche. Met haar roots en hoofdkantoor in de prachtige stad ‘s-Hertogenbosch verovert WESP de Europese markt met unieke business intelligence tools en een enthousiast team van meer dan 25 professionals. WESP kenmerkt zich door een platte organisatie met een open en gedreven cultuur. Het creëren van waarde voor haar klanten staat centraal voor iedereen binnen de organisatie. Om de continue groei verder te stimuleren, is WESP nu op zoek naar een junior (starter) Business Analyst.

Wat doet WESP bv?

Bij WESP geloven we in datagedreven besluitvorming. Om dit te bereiken, heeft WESP unieke business intelligence-tools ontwikkeld om retailmarktgegevens voor de automotiveaftermarket te verzamelen, op te schonen, te standaardiseren en te verrijken. Onze softwaretoepassingen zetten heterogene werkplaatsgegevens om in geharmoniseerde marktinformatie in overeenstemming met industriestandaards en bieden zakelijke inzichten, benchmarks en gegevens gestuurdebesluitvorming.

Via een netwerk van meer dan 2.300 Europese werkplaatsen verzamelt WESP continu after-sales marktgegevens. We ontvangen wekelijks reparatie-informatie van werkplaatsen, waaronder onderdeleninformatie van meer dan 50 miljoen facturen.

De datagestuurde dashboards, dataleveringen en API’s van WESP bieden ondersteuning aan garages, groothandels en onderdelenfabrikanten bij hun dagelijkse activiteiten, waardoor ze hun prestaties voortdurend kunnen verbeteren.

Ben jij onze nieuwe Business Analyst? Als je aan de volgende functieomschrijving voldoet, zou dat kunnen!

De Business Analyst is verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens om bruikbare inzichten te leveren die onze klanten helpen bij het nemen van datagestuurde beslissingen. Je vertaalt complexe datasets naar begrijpelijke informatie en levert waardevolle analyses die bedrijfsprestaties verbeteren en strategische doelen ondersteunen. De Business Analyst werkt nauw samen met verschillende belanghebbenden binnen de organisatie om datagedreven inzichten te leveren die de operationele efficiëntie vergroten, de klanttevredenheid verbeteren en nieuwe kansen identificeren. Je takenpakket omvat onder andere:

Het uitvoeren van marktanalyses op basis van data gegenereerd door WESP producten.
Het analyseren van data voordat deze met klanten wordt gedeeld.
Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van data.
Het schrijven van begrijpelijke rapportages, gebaseerd op data analyse.
Analyseren van dashboards teneinde daar performance stimulerende informatie uit te halen die waarde verhogend zijn voor WESP en de klant.

Kwalificaties

Een afgeronde Academische opleiding in de richting van Bedrijfskunde of een vergelijkbaar vakgebied.
Starter of junior met maximaal 2 jaar ervaring.
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Consistent en effectief kunnen omgaan met detailinformatie.
Gedisciplineerd, kwaliteitsgericht en analytisch.
Resultaatgericht en in staat om complexe data te vertalen naar begrijpelijke taal en advies.

Wat wij bieden

Een uitdagende functie binnen een dynamische en internationale organisatie
Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
Competitief salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
Een prettige werkomgeving met een enthousiast team van professionals

Aanvullende informatie

WESP is een inclusieve organisatie die individuen van alle achtergronden en culturen verwelkomt om deel uit te maken van ons succes. Wij geloven in diversiteit en inclusie en moedigen sollicitaties van kandidaten met verschillende achtergronden aan.

Als jij de persoon bent die we zoeken en voldoet aan de hierboven beschreven kwalificaties, nodigen we je uit om te solliciteren naar deze uitdagende functie. U kunt contact opnemen met Jeroen Koopman (jeroen.koopman@mywesp.com) voor meer informatie of om uw aanvraag in te dienen.

English 

Why would you like to work for WESP?

WESP is a young and ambitious Dutch company with a unique position in the automotive industry. With its roots and HQ in the beautiful city of ‘s-Hertogenbosch, WESP conquers the European market with unique business intelligence tools and an enthusiastic team of more than 25 professionals. WESP is characterized by a flat organization with an open and driven culture. Creating value for its customers is central to everyone within the organization. To further boost its continuous growth, WESP is now looking for a junior (starter) business analyst.

What does WESP do?

At WESP, we believe in data-driven decision-making. To achieve this, WESP has developed unique business intelligence tools to collect, clean, standardize, and enrich retail market data for the automotive aftermarket. Our software applications transform heterogeneous workshop data into harmonized market information in line with industry standards, providing business insights, benchmarks, and data-driven decision-making.

Through a network of over 2300 European workshops, WESP continuously collects after-sales market data. We receive repair information from workshops every week, encompassing parts information from more than 50 million invoices.

WESP’s data-driven dashboards, data deliveries, and APIs offer support to garages, wholesalers, and parts manufacturers in their daily operations, enabling them to continually improve their performance.

Are you our new Business Analyst? If you fit the following job description, you could be!

The Business Analyst is responsible for collecting, analysingand interpreting data to deliver actionable insights that help our customers make data-driven decisions. You will translate complex data sets into understandable information and deliver valuable analyses that improve business performance and support strategic goals. The Business Analyst works closely with various stakeholders within the organisation to deliver data-driven insights that increase operational efficiency, improve customer satisfaction and identify new opportunities. Your duties will include:

Conducting market analysis based on data generated by WESP products.
Analysing data before sharing it with customers.
Responsibility for data quality.
Writing understandable reports based on data analysis.
Analysing dashboards in order to extract performance-driven information that increases value for WESP and the customer.

Your Qualifications

A completed Academic degree in Business Administration or similar field.
Starter or junior with up to 2 years of experience.
Excellent communication skills
Consistent and able to deal effectively with detailed information.
Disciplined, quality-oriented and analytical.
Results-oriented and able to translate complex data into understandable language and advice.

We offer

A competitive salary based on your knowledge and experience.
Opportunities for personal and professional development
A pleasant working environment with an enthusiastic team of professionals
Working for a leading Business Intelligence company in the automotive sector.

Additional information

WESP is an inclusive organization that welcomes individuals from all backgrounds and cultures to be a part of our success. We believe in diversity and inclusion and encourage applications from candidates of diverse backgrounds.

If you are the person we are looking for and meet the qualifications described above, we invite you to apply for this challenging position. Please contact Jeroen Koopman (Jeroen.koopman@mywesp.com) for more information or to submit your application.

Recommended Posts
0

Start typing and press Enter to search