Disclaimer en Privacy

Disclaimer

Website

Ondanks de zorg die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Wesp B.V. aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Wesp B.V. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van Wesp B.V. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af. Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij Wesp B.V. De inhoud hiervan mag dan ook niet zonder hier voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt.

Privacy

Wesp B.V. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier informatie aan u te verschaffen. Op uw eigen verzoek kan om uw persoonsgegevens worden gevraagd met het doel u te kunnen informeren over Wesp B.V. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Alle aan Wesp B.V. verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Wesp B.V. aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter.

Wesp B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. Indien u vragen heeft over het privacy statement, dan kunt u contact opnemen met het management.

Start typing and press Enter to search