logo wesp

Beste deelnemer,

U heeft zich aangemeld voor een van de diensten van WESP. Daartoe heeft u ook het datacontract getekend. Hierin hebben wij aangegeven dat wij nooit individuele informatie delen zonder uw expliciete toestemming.

Middels deze vragenlijst willen we de afspraken rondom het delen van informatie heel precies vastleggen. Want uit ervaring weten we dat het in sommige gevallen heel gunstig is voor u om juist wel informatie te delen. Neemt u rustig even de tijd om de vragen te beantwoorden. En als u vragen heeft neemt u dan contact met uw contactpersoon.

  1. Naam respondent


  2. Het delen van uw onderhoud historie.

  We weten uit ervaring dat veel kopers van een gebruikte auto graag terug gaan naar het adres dat de auto eerder ook in onderhoud heeft gehad. Door uw onderhoud informatie te delen kunt u dus gratis reclame maken voor uw bedrijf.

  Wilt u uw onderhoud historie delen?


  3. Meewerken aan enquêtes.

  Er zijn bedrijven die graag enquêtes willen versturen aan werkplaatsen. Dit kunnen producenten zijn van onderdelen, maar ook andere dienstverleners in onze branche.

  Wilt u meewerken aan enquêtes? En mag WESP uw e-mail adres voor dit doel vrijgeven?


  4. Ondersteuning door producenten van onderdelen.

  Er zijn producenten van onderdelen die graag werkplaatsen voorzien van aanvullende in formatie of ondersteuning. Dat kan in de vorm van trainingen, maar soms ook specifieke hulpmiddelen zoals reclamemateriaal. Dergelijke aanbiedingen zijn meer op maat als ze vooraf inzicht hebben in uw prestaties en omvang voor de productgroep die ze aanbieden.


  5. Informatie delen met [Formule].

  Werkplaatsformules spelen een grote rol in de marketing van uw bedrijf. Daarom is het voor hen belangrijk dat zij zicht hebben op de ontwikkeling van uw bedrijf. Zo kunnen ze meten of bepaalde marketing activiteiten aanslaan, wat de gemiddelde omzet per werkorder is binnen hun concept, of de groei van het aantal klanten landelijk op een gewenst niveau is. Als lid van de formule [Formule] bent u in een aantal gevallen verplicht om uw data te delen op basis van uw franchise overeenkomst. Toch vinden we het bij WESP belangrijk dat u zich daar bewust van bent. Daarom vragen we in alle gevallen of u bereid bent deze data te delen.


  6. Informatie delen met [grossier].

  Grossiers werken in veel gevallen nauw samen met hun klanten om ze te ondersteunen in de bedrijfsvoering. Zo trainen medewerkers, helpen met marketing en reclame en zorgen voor het juiste productaanbod in hun catalogus. Grossiers willen graag weten hoe de omzet per artikelgroep zich ontwikkeld. Ook hebben ze er belang bij om te weten welke artikelen ze eventueel vast moeten bestellen omdat het bij u in de planning staat. Er zijn tal van redenen om deze samenwerking te stimuleren. In ons systeem staat dat uw grossier is: [Grossier].

  Wilt u de bedrijfsinformatie met [grossier] delen? (ook hier worden door ons nooit klantgegevens gedeeld !)


  7. Sponsoring van mijn rapporten.

  We merken dat er bedrijven zijn die graag adverteren op de aan u verstuurde rapporten. WESP is van mening dat we dat de enige manier om dat te doen zonder onze onafhankelijkheid te verliezen als u daar toestemming voor geeft, en ook u meedeelt in de revenuen. We zijn voornemens om 50% van de totale sponsor inkomsten te delen met alle bedrijven die hier aan mee willen werken. De sponsor inkomsten worden eens per jaar middels een creditnota verwerkt.

  Wilt u korting op uw abonnement door het toestaan van logo sponsoring?

  Start typing and press Enter to search